Top
WELCOME
M.Sc. IN BUSINESS
SOFTWARE DEVELOPMENT (BSD)

BSD ช่วยเติมเต็มความรู้และความเข้าใจ ภาพรวมของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างดีเยี่ยม เพราะการทำงานจริงเราไม่สามารถรู้และเข้าใจส่วนงานทั้งหมดได้ แต่ BSD ช่วยผมได้”

นายเมธี อนุกูลพิสิฐ
Software Technical Lead
บริษัท DST worldwide services (Thailand)
ดูทั้งหมด
JUL
03
www.bsd.acc.chula.ac.th
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษา
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ (ภาคในเวลาราชการ) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 รับสมัครถึง 30 เมษายน 2559
JUL
03
www.bsd.acc.chula.ac.th
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษา
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ (ภาคในเวลาราชการ) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 รับสมัครถึง 30 เมษายน 2559
JUL
03
www.bsd.acc.chula.ac.th
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษา
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ (ภาคในเวลาราชการ) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 รับสมัครถึง 30 เมษายน 2559

ก่อนมาเรียนรู้สึกว่าตัวเองยังมีความรู้ไม่เพียงพอ กับการทำงาน พอมาเรียนแล้วได้เรียนรู้อะไรมากขึ้น 

ทำให้มีความมั่นใจในการทำงานมากยิ่งขึ้นค่ะ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของbsdกันนะคะ

นลัทพร อะมีนี (นาดา)
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกIT
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด(มหาชน)

ผมเคยอ่านหนังสือเกี่ยวทักษะการเป็นผู้นำเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า what got you here won′t get you there และการได้มาเรียนหลักสูตร BSD ทำให้ผมได้นึกถึงสิ่งที่หนังสือพยายามจะสื่ออีกครั้ง ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากหลักสูตรนี้ 

กล่าวคือ การจะประสบความสำเร็จในฐานะ software developer นั้น ต้องอาศัยทักษะและความเชี่ยวชาญทางด้านไอทีและภาษาการโปรแกรม ทักษะชั้นเยี่ยม จะพาไปสู่การเป็นมือพัฒนาอันดับต้นๆขององค์กร เป็นผู้ที่ใครๆต่างนึกถึงเมื่อต้องการสร้าง software ให้สำเร็จ แต่การมีมุมมองทางธุรกิจ จะทำให้คุณมองเห็นโอกาสและนำเสนอได้ว่าองค์กรควรจะพัฒนา software หรือใช้ไอทีไปในทิศทางใด เพื่อช่วยให้การทำธุรกิจประสบความสำเร็จมากขึ้น ซึ่งนั่นจะทำให้คุณไปได้ไกลกว่าการเป็น "นักพัฒนาฝีมือดี" หากแต่เป็น "บุคลากรที่มีค่า" ขององค์กร

ศตพัส ศุภเสริฐ
Lead Architect
DST Worldwide Services (Thailand) limited