Læger i kerteminde. Læge Morten Toftager

Høringssvar fra De praktiserende læger i Kerteminde Kommune // Region Syddanmark

Læger i kerteminde

Vores patienter er meget glade for, at undersøgelserne kan foretages i Nyborg, hvor tilgængeligheden og parkeringsforholdene er optimale. Fra de populæreste søgninger og firmaer til de nyeste kategoriposter op til en liste af lignende kategorier i nærheden. Det er betydningsfuldt, da mange ældre og svagelige borgere enten selv kører eller bliver kørt af pårørende. Vær opmærksom på at valg af læge med lukket for patienttilgang kan kræve accept fra lægen. Du tilmelder dig ved at logge på Digital Post under Menu og Tilmelding. Hjemmeside og selvbetjeningsportal For at få adgang til selvbetjeningsdelen skal alle tidligere og nye brugere oprettes med brugernavn og adgangskode. Gratis lægeskift er først gennemført, når du har fået information via eBoks eller fysisk brev fra region eller kommune om lægeskiftet.

Next

Lægeklinikken I Kerteminde Muusgården

Læger i kerteminde

Velkommen til klinikkens hjemmeside Her kan du finde information om vores åbningstider, telefontider og meget mere. Regler for hjemmebesøg Du kan få sygebesøg i hjemmet, hvis lægen skønner det er nødvendigt. Hvis du har spørgsmål eller forslag til dette, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice. Til Regionsrådet i Region Syddanmark Vedr. De anvendte mærker, logoer, billeder og tekster tilhører disse tredje parter.

Next

Læge Morten Toftager

Læger i kerteminde

På vegne af de praktiserende læger i Kerteminde Kommune De praktiserende læger i Kerteminde Kommune Lægehuset, Birkevej 2, 5300 Kerteminde. Du har altid mulighed for at skifte læge, og du kan frit vælge en læge eller klinik, der har åbent for tilgang af nye patienter. Afdelingen yder meget høj kvalitet og udtalt service. Hvis I har hver jeres bopæl, har børnene som hovedregel samme læge som den af jer, hvor børnene er bopælsregistreret. Hvis røntgenafdelingen i Nyborg lukkes, vil det medføre ekstra offentlige udgifter til patienttransport. Her finder du præcise informationer om forskellige virksomheder, som tilhører kategorien Læger, praktiserende i Kerteminde. Der er 5 læger fordelt på 4 praksis.

Next

Praktiserende læge, Kerteminde Kommune

Læger i kerteminde

Oversigten viser de besøg, hvor det offentlige har ydet helt eller delvist tilskud til behandlingen. Valg af læge på plejehjem eller bosted Hvis dit plejehjem eller bosted § 108 institution har en fast tilknyttet læge, har du mulighed for at vælge denne læge, selv hvis lægen har lukket for tilmelding af nye patienter. Vær så god at tage fat i de data, som du søger efter. Hvis I som forældre skifter læge, fx i forbindelse med flytning, vil jeres børn automatisk få den samme læge, som I vælger. Der er kort ventetid, og mange undersøgelser kan foretages fra dag til dag. En lukning af røntgenafdelingen i Nyborg vil betyde en markant forringelse af et værdsat og billigt sundhedstilbud til borgerne på Nordøstfyn.

Next

Læger, praktiserende Birkevej 2, 5300 Kerteminde

Læger i kerteminde

Svartiden på undersøgelserne er kort. . Cylex kan ikke holdes ansvarlig for disses aktualitet, fejlfrihed, fuldstændighed, kvalitet eller pålidelighed. Du kan se oplysninger om konsultationer tilbage fra 2003. Det bør Regionen tage med i sine beregninger og ikke kun tænke kasseøkonomisk.

Next

Lægeklinikken I Kerteminde Muusgården

Læger i kerteminde

Ved tilmeldingen skal du skrive dit mobiltelefonnummer og acceptere vilkårene. De skal gå i borgerservice og vise gyldig legitimation. Hvis plejehjemmets eller bostedets faste læge har lukket for tilmelding, skal du kontakte kommunen for at blive tilmeldt lægen. Når du fylder 15 år, kan du vælge en anden læge, end den dine forældre har valgt til dig. Lægevalg og flytning Når du flytter, kan du enten beholde din læge eller gratis vælge en ny læge, som har åbent for tilgang af patienter. De praktiserende læger i Kerteminde Kommune vil hermed gøre kraftig indsigelse mod den planlagte lukning af røntgenafdelingen på Nyborg Sygehus. Som forælder kan du skifte læge digitalt for dine børn, indtil de fylder 15 år.

Next

Læger, praktiserende i Kerteminde

Læger i kerteminde

Det er desværre ikke altid muligt at vælge en læge med lukket for patienttilgang via selvbetjeningen. Hvis plejehjemmets eller bostedets faste læge har åbent for tilmelding af nye patienter, eller du ønsker at vælge en anden læge end den fast tilknyttede plejehjemslæge, kan du vælge læge digitalt her på borger. Vi henviser dagligt adskillige patienter til undersøgelser på røntgenafdelingen i Nyborg. . . .

Next