Forskellige seksualiteter. Mette

Samtalen om seksualitet

Forskellige seksualiteter

Det er meget udbredt i vores samfund at opdele mennesker i kasser og give dem labels. Hvad går agendaen egenligt ud på? Når en læge eller sygeplejerske taler med en patient om seksualitet, så er det mit indtryk, at seksualfunktionen generelt får god opmærksomhed. International: Indholdet i denne publikation er udelukkende skrevet til informative formål. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål. Begge uddannelser afholdes i Sorø. Men patienten kan få tid til en konsultation, hvor der tales om det seksuelle problem. Men for mennesker, som definerer sig som sådan, er der en stor forskel.

Next

Annick Prieur

Forskellige seksualiteter

Hormoneffekten hos fosteret medfører blivende strukturelle og funktionelle forandringer af hjernens væv, mens hormonpåvirkning senere i livet er forbigående og udelukkende har til formål at stimulere eller hæmme sexrelaterede hjernecentre, hvis grundlæggende funktion allerede er lagt fast under de kritiske udviklingsfaser. Jamen, det kan man jo mærke, om man er — eller ej, ville de fleste af os sige. Seksualitet handler om, hvem man bliver forelsket i og seksuelt tiltrukket af. Skønt dette forhold ofte hævdes at være specifikt for menneskeheden, må det dog erindres, at der også i dyreriget kan iagttages seksuelle praktikker, der klart overskrider det reproduktive spektrum. I nyere arbejder er Prieur vendt tilbage til seksualitetssociologien med studier af den retslige håndtering af til og af. For ældre, der formår at bevare den seksuelle lyst og aktivitet, kan det seksuelle samvær således rumme dybder og intensitet, som ikke fandtes i de yngre år, og det er en udbredt misforståelse, at seksualiteten forsvinder med alderen.

Next

Mette

Forskellige seksualiteter

Når der bliver sat ekstra belysning op i parker, bliver det gjort for at skabe tryghed. Det kræver, at sygeplejersken har viden om en sygdoms mulige påvirkning af seksualiteten, om medicinske og kirurgiske behandlingers påvirkning af seksualiteten m. Planterne har været tavse kærlige onkler og tanter. I dette tilfælde kan sygeplejersken f. Rigtig mange prøver på et eller andet tidspunkt i deres liv at være tiltrukket af både piger og drenge, så det er altså helt normalt! Måske skal du ikke være så bange for at spørge omkring deres seksualitet.

Next

Annick Prieur

Forskellige seksualiteter

Sygeplejersken møder en patient, som har en seksualitet, uanset om patienten oplever et seksuelt problem eller ej. Seksuel sundhed Herhjemme har kliniske sexologer, forskere og Sundhedsstyrelsen de senere år sat fokus på seksuel sundhed og trivsel 3,4. I denne form for konstellation vil der være mere kamp blandet ind i den primale sex. Ofte må de seksuelt aktive ældre imidlertid kæmpe imod kulturens negative syn på deres seksualitet. Når det seksuelle samvær kan resultere i en næsten ekstatisk lykkefølelse og oplevelse af sammensmeltning i orgasmeøjeblikket, hænger det formentlig sammen med, at seksualiteten reaktiverer transcendente krop-mod-krop-oplevelser, der stammer fra en svunden tids intense samspil mellem mor og barn. Seksuel sundhed er en tilstand af fysisk, følelsesmæssigt, mentalt og socialt velbefindende i forbindelse med seksualitet 2.

Next

Nuuk Pride:

Forskellige seksualiteter

Resultatet af undersøgelsen viser dog tydeligt, at mange danskere har et behov for at dømme andre og vurdere, om deres levevis er rigtig eller forkert. Det er ikke et spørgsmål om, hvilken mikroskopisk kasse, jeg kan passe ned i. Men for andre er det sikkert rigeligt med fællesbetegnelsen transkønnet. For nok har menneskets biologi ikke ændret sig nævneværdigt i årtusinder, men meget tyder til gengæld på, at der i årene omkring 2000 er sket store skred i vor selvopfattelse og måde at skabe intime relationer på. Med ham tager jeg fat om hans strube med mine tænder og knurrer, mens jeg rider ham.

Next

Behøver vi virkelig over 100 forskellige seksualitets

Forskellige seksualiteter

Dreng og pige lever lykkeligt til deres dages ende. Blandt resultaterne af dette samarbejde er artikler med om nye former for kulturel kapital og med Johs Hjellbrekke om receptionen af Bourdieu i Skandinavien. Da jeg første gang fik en kæreste og vi skulle i seng sammen, kravlede jeg som en tiger hen over gulvet. Seksuel sundhed handler om mere og andet end en intakt seksualfunktion, det handler også om tanker, følelser, personlighed m. Forskning af højeste kvalitet og i samarbejde med Centrets forsøg bliver designet som kontrollerede og om muligt randomiserede forsøg med henblik på at skabe viden om effekt på højest mulige evidensniveau.

Next

Annick Prieur

Forskellige seksualiteter

Det er nemlig ikke altid, at drengen bliver forelsket i pigen, eller at pigen gider leve lykkeligt til sine dages ende med drengen. Hertil kommer, at seksuelle følelser langtfra altid er knyttet til kønsorganerne, men kan inddrage andre dele af kroppen eller for den sags skyld alene være mentale, fx knyttet til stemning eller fantasi. Herhjemme offentliggjorde psykiateren i 1953 en sociologisk undersøgelse, der bl. Jeg er ikke god til at sidde ordentlig på en stol. Jeg vil her eksemplificere, hvad faciliteret permission kan være. Mange transkønnede vælger at blive opereret, så deres kønsdele passer til det køn, de føler sig som, men det er langt fra alle, der gør det.

Next