งาน GRAND OPEN HOUSE ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

September 8, 2015 Teerasak Vichadee

ประชาสัมพันธ์ GRAND OPEN HOUSE ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ครบทุกหลักสูตร

ในวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2558 ที่ชั้น 2 อาคารมหิตลาธิเบศร ตั้งแต่เวลา 12.00 น. มีทั้งนิทรรศการและการบรรยาย

ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://goo.gl/BKvDf5
Grand Open House