ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ (ภาคนอกเวลาราชการ) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558

August 26, 2015 Teerasak Vichadee

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ (ภาคนอกเวลาราชการ) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 – วันที่ 30 กันยายน 2558

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/Bsdchula

11950447_532838830206310_7008196950621299545_o 11879272_532838833539643_4702167372542638159_o