ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ (ภาคในเวลาราชการ) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558

March 18, 2015 Teerasak Vichadee

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ (ภาคในเวลาราชการ) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558

ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2558 – วันที่ 8 พฤษภาคม 2558

 

รายละเอียดการรับสมัครดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.grad.chula.ac.th/th/admission.php