ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในเวลาราชการ ปีการศึกษา 2557

April 23, 2014 admin

ประกาศ รับสมัครนิสิตสาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ(หลักสูตรในเวลาราชการ) ปีการศึกษา 2557
ตั้งแต่วันนี้ถึง 10 พ.ค. 2557
ดูกำหนดการได้ที่: http://www.grad.chula.ac.th/de_ap_1_57.php
กรอกใบสมัคร: http://www.grad.chula.ac.th/Edu_Service/register.php
รายละเอียด: http://www.grad.chula.ac.th/Edu_Service/first51/com/intime/com227473.doc
BSD